RHEA Portföy Yönetimi A.Ş. Sürekli Bilgilendirme Formu

PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN VERİLER
Faaliyet Yetki Belgeleri
Belge Tarih No
PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ 15.06.2010 PYŞ.PY.34/526
YATIRIM DANIŞMANLIĞI 11.08.2011 PYŞ.YD.18/770
Sermaye Bilgileri
Toplam Sermaye(TL)                              5.000.000
Ödenmemiş Sermaye(TL)  0
Toplam Ödenmiş Sermaye( TL)  5.000.000


YÖNETİLEN PORTFÖY SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ
29.05.2015  Portföy Büyüklüğü
TÜR ADET FON BÜYÜKLÜĞÜ
KURUMSAL 1 52,859,403.00
TÜZEL KİŞİ 0 0,00
BİREYSEL 2 2,169,089.43
TOPLAM 3 55,028,492.43
ESAS SÖZLEŞMESİ, MALİ TABLOLAR, AYLIK RAPORLAR
ESAS SÖZLEŞME
FAALİYET RAPORLARI
2015 31 Mart 30 Haziran   31 Aralık
2014 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2013 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2012 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2015 31 Mart 30 Haziran   31 Aralık
2011
31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2010                      30 Eylül                 31 Aralık
MALİ TABLOLAR
2015 31 Mart 30 Haziran   31 Aralık
2014 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2013 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2012
31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2011 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2010                     30 Eylül              31 Aralık  
GENEL KURUL
OLAĞAN GENEL KURUL
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Ortaklık Yapısı
Hissedar Adı-Soyadı ve Ünvanı A Grubu B
Grubu
İştirak Oranı (%) Pay Adedi
Onur TAKMAK 50,000 4.950.000 % 100 5.000.000
TOPLAM 50,000 4,950,000 % 100 5,000,000
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, GENEL MÜDÜR
VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
ADI SOYADI ÜNVAN
Onur TAKMAK Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe Seda ÖNEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Feray TAKMAK Yönetim Kurulu Üyesi


DOKÜMANLAR
Acil ve Beklenmedik Durum Planı